در حال بارگذاری فایل ...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.
جستجوی محصولات ...

ته چین و فسنجان با مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴۷,۰۰۰
۱۰٪
۲۲۲,۳۰۰ تومان
ته چین و فسنجان با مرغ وی آی پی
وزن حدود ۴۰۰ گرم برنج و حدود ۲۰۰ گرم سینه مرغ بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
چلو خورش قیمه سیب زمینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۷۶,۰۰۰
۱۰٪
۱۵۸,۴۰۰ تومان
چلو خورش قیمه سیب زمینی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو خورشت قیمه بادمجان وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۲,۰۰۰ تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
ته چین و قیمه سیب زمینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۵,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۶,۵۰۰ تومان
ته چین و قیمه سیب زمینی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج و ۳۵۰ گرم خورش بهمراه حدود ۵۰ گرم گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و قیمه بادمجان وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۶,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۶,۴۰۰ تومان
ته چین و قیمه بادمجان وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج و ۳۵۰ گرم خورش بهمراه حدود ۵۰ گرم گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین مرغ سرخ شده وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۸,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۴,۲۰۰ تومان
ته چین مرغ سرخ شده وی آی پی
ته چین ساده با ران مرغ سرخ شده بهمراه دورچین
چلو کباب دوسیخ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۱,۱۰۰ تومان
چلو کباب دوسیخ وی آی پی
دوسیخ کباب لقمه اکو و برنج ایرانی ظرف ماکروفری نثار خلال پسته بادام به همراه دورچین وکره سماق پیاز تکنفره
چلوجوجه مخصوص وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۴,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۴,۶۰۰ تومان
چلوجوجه مخصوص وی آی پی
یک سیخ جوجه ۱۹۰ گرمی و حدود ۵۵۰گرم برنج ایرانی بهمراه دورچین وکره آبلیمو تکنفره
چلوکباب لقمه معمولی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۶,۰۰۰
۱۰٪
۱۹۴,۴۰۰ تومان
چلوکباب لقمه معمولی وی آی پی
لقمه ۱۵۰گرمی و حدود ۵۵۰گرم برنج ایرانی بهمراه دورچین وکره سماق پیاز تکنفره
چلو وزیری مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷۰,۰۰۰ تومان
چلو وزیری مجلسی وی آی پی
لقمه مجلسی ۲۰۰گرم وجوجه مجلسی ۳۰۰ گرم و حدود ۴۵۰گرم برنج ایرانی همراه با دورچین و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
چلو جوجه مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۵,۱۰۰ تومان
چلو جوجه مجلسی وی آی پی
حدود ۴۵۰گرم برنج ایرانی و حدود ۳۰۰ گرم جوجه سینه کره آبلیمو تکنفره
ته چین و قورمه سبزی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۰,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۱,۰۰۰ تومان
ته چین و قورمه سبزی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج و ۳۵۰ گرم خورش گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و ران مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۸,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۵,۲۰۰ تومان
ته چین و ران مرغ وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۴۰۰گرم ران مرغ سرخ شده بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و جوجه کباب مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۶,۰۰۰ تومان
ته چین و جوجه کباب مجلسی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۳۰۰ گرم جوجه سینه و خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره
ته چین و جوجه کباب ممتاز وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۵,۱۰۰ تومان
ته چین و جوجه کباب ممتاز وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۹۰ گرم جوجه سینه بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره
ته چین و کباب نگینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۱,۱۰۰ تومان
ته چین و کباب نگینی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۰۰گرم جوجه سینه بهمراه ۲۰۰ گرم گوشت چرخکرده خلال پسته و ظروف ماکروفری و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
ته چین با کباب کوبیده  دوسیخ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷۰,۰۰۰ تومان
ته چین با کباب کوبیده دوسیخ وی آی پی
۴۰۰ گرم برنج ایرانی دو سیخ ۱۲۵ گرمی کوشت مخلوط گوساله و گوسفندی بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره
ته چین با جوجه کباب مخصوص وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۹,۱۰۰ تومان
ته چین با جوجه کباب مخصوص وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ته چین با جوجه مخصوص ۱۹۰ گرمی وی آی پی بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره
چلو کباب نگینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۵,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۶,۵۰۰ تومان
چلو کباب نگینی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
چلو جوجه کباب ممتاز وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۷,۰۰۰
۱۰٪
۱۹۵,۳۰۰ تومان
چلو جوجه کباب ممتاز وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته کره آبلیمو تکنفره
چلو کباب لقمه مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۴,۰۰۰
۱۰٪
۲۲۸,۶۰۰ تومان
چلو کباب لقمه مجلسی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۵۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته کره و پیاز و سماق تکنفره
چلو خورشت فسنجان با مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۸۸,۱۰۰ تومان
چلو خورشت فسنجان با مرغ وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو خورشت قورمه سبزی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۷۵,۰۰۰
۱۰٪
۱۵۷,۵۰۰ تومان
چلو خورشت قورمه سبزی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
ته چین مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۸,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۵,۲۰۰ تومان
ته چین مرغ وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو ماهی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۳۳,۱۰۰ تومان
چلو ماهی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
زرشک پلو وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۰,۱۰۰ تومان
زرشک پلو وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو کباب وزیری وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۶,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۷,۴۰۰ تومان
چلو کباب وزیری وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
زرشک پلو با مرغ سس پز وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۰,۱۰۰ تومان
زرشک پلو با مرغ سس پز وی آی پی
زرشک پلو با مرغ سس پز با حدود ۴۰۰ گرم ران مرغ و ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
ته چین و کباب وزیری وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷۰,۰۰۰ تومان
ته چین و کباب وزیری وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۹۰گرم جوجه سینه و ۱۲۵ گرم گوشت کبابی وبهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
ته چین و کباب لقمه مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۳,۰۰۰
۱۰٪
۲۴۵,۷۰۰ تومان
ته چین و کباب لقمه مجلسی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۲۰۰ گرم گوشت چرخکرده مخلوط بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره
ته چین با کباب لقمه معمولی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۵,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۱,۵۰۰ تومان
ته چین با کباب لقمه معمولی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۵۰ گرم گوشت چرخکرده بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره
لوبیا پلو با گوشت وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۷۸,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۰,۲۰۰ تومان
لوبیا پلو با گوشت وی آی پی
لوبیاپلو با گوشت چرخ کرده,ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
عدس پلو وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۵۸,۰۰۰
۱۰٪
۱۴۲,۲۰۰ تومان
عدس پلو وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
ارتباط با ما
تماس با ما:۰۲۱۳۳۵۰۷۰۰۷

نمادهای الکترونیک
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به غذای انصار می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین