در حال بارگذاری فایل ...
پیش‌سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

چلو خورش قیمه سیب زمینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۵,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۶,۵۰۰ تومان
چلو خورش قیمه سیب زمینی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو خورشت قیمه بادمجان وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۵,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۵,۵۰۰ تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو کباب دوسیخ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۲۶۷,۳۰۰ تومان
چلو کباب دوسیخ وی آی پی
دوسیخ کباب لقمه اکو و برنج ایرانی ظرف ماکروفری نثار خلال پسته بادام به همراه دورچین وکره سماق پیاز تکنفره
چلوجوجه مخصوص وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۹,۱۰۰ تومان
چلوجوجه مخصوص وی آی پی
یک سیخ جوجه ۱۹۰ گرمی و حدود ۵۵۰گرم برنج ایرانی بهمراه دورچین وکره آبلیمو تکنفره
چلوکباب لقمه معمولی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۹۷,۱۰۰ تومان
چلوکباب لقمه معمولی وی آی پی
لقمه ۱۵۰گرمی و حدود ۵۵۰گرم برنج ایرانی بهمراه دورچین وکره سماق پیاز تکنفره
چلو وزیری مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۷۰,۰۰۰ تومان
چلو وزیری مجلسی وی آی پی
لقمه مجلسی ۲۰۰گرم وجوجه مجلسی ۳۰۰ گرم و حدود ۴۵۰گرم برنج ایرانی همراه با دورچین و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
چلو جوجه مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۴۳,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۸,۷۰۰ تومان
چلو جوجه مجلسی وی آی پی
حدود ۴۵۰گرم برنج ایرانی و حدود ۳۰۰ گرم جوجه سینه کره آبلیمو تکنفره
چلو کباب نگینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۶۹,۱۰۰ تومان
چلو کباب نگینی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
چلو جوجه کباب ممتاز وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۶,۱۰۰ تومان
چلو جوجه کباب ممتاز وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته کره آبلیمو تکنفره
چلو کباب لقمه مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۵۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۳۳,۱۰۰ تومان
چلو کباب لقمه مجلسی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۵۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته کره و پیاز و سماق تکنفره
چلو خورشت فسنجان با مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱۳,۰۰۰
۱۰٪
۱۹۱,۷۰۰ تومان
چلو خورشت فسنجان با مرغ وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو خورشت قورمه سبزی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۱۷۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۱,۱۰۰ تومان
چلو خورشت قورمه سبزی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو کباب وزیری وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۹۴,۰۰۰
۱۰٪
۲۶۴,۶۰۰ تومان
چلو کباب وزیری وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
ته چین با کباب لقمه معمولی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۴۲,۰۰۰
۱۰٪
۲۱۷,۸۰۰ تومان
ته چین با کباب لقمه معمولی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۵۰ گرم گوشت چرخکرده بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره
ته چین و کباب لقمه مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
ته چین و کباب لقمه مجلسی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۲۰۰ گرم گوشت چرخکرده مخلوط بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره
ته چین و کباب وزیری وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۳۸,۰۰۰
۱۰٪
۳۰۴,۲۰۰ تومان
ته چین و کباب وزیری وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۹۰گرم جوجه سینه و ۱۲۵ گرم گوشت کبابی وبهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
زرشک پلو با مرغ سس پز وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۹,۱۰۰ تومان
زرشک پلو با مرغ سس پز وی آی پی
زرشک پلو با مرغ سس پز با حدود ۴۰۰ گرم ران مرغ و ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۲۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۰۶,۱۰۰ تومان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
چلو ماهی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۶۱,۰۰۰
۱۰٪
۲۳۴,۹۰۰ تومان
چلو ماهی وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
ته چین مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۶۴,۰۰۰
۱۰٪
۲۳۷,۶۰۰ تومان
ته چین مرغ وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
لوبیا پلو با گوشت وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۸۷,۰۰۰
۱۰٪
۱۶۸,۳۰۰ تومان
لوبیا پلو با گوشت وی آی پی
لوبیاپلو با گوشت چرخ کرده,ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
عدس پلو وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۶۰,۰۰۰
۱۰٪
۱۴۴,۰۰۰ تومان
عدس پلو وی آی پی
ظرف ماکروفری، حدود۴۵۰گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر
ته چین با جوجه کباب مخصوص وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۱۸,۰۰۰
۱۰٪
۱۹۶,۲۰۰ تومان
ته چین با جوجه کباب مخصوص وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ته چین با جوجه مخصوص ۱۹۰ گرمی وی آی پی بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره
ته چین با کباب کوبیده  دوسیخ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۳۲,۰۰۰
۱۰٪
۲۹۸,۸۰۰ تومان
ته چین با کباب کوبیده دوسیخ وی آی پی
۴۰۰ گرم برنج ایرانی دو سیخ ۱۲۵ گرمی کوشت مخلوط گوساله و گوسفندی بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره
ته چین و کباب نگینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۲۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۸۸,۰۰۰ تومان
ته چین و کباب نگینی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۰۰گرم جوجه سینه بهمراه ۲۰۰ گرم گوشت چرخکرده خلال پسته و ظروف ماکروفری و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره
ته چین و جوجه کباب ممتاز وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۴۹,۰۰۰
۱۰٪
۲۲۴,۱۰۰ تومان
ته چین و جوجه کباب ممتاز وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۱۹۰ گرم جوجه سینه بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره
ته چین و جوجه کباب مجلسی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۶۳,۰۰۰
۱۰٪
۲۳۶,۷۰۰ تومان
ته چین و جوجه کباب مجلسی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۳۰۰ گرم جوجه سینه و خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره
ته چین و ران مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۶۴,۰۰۰
۱۰٪
۲۳۷,۶۰۰ تومان
ته چین و ران مرغ وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج ایرانی و ۴۰۰گرم ران مرغ سرخ شده بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و قورمه سبزی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۹۳,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۳,۷۰۰ تومان
ته چین و قورمه سبزی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج و ۳۵۰ گرم خورش گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و قیمه بادمجان وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۹,۱۰۰ تومان
ته چین و قیمه بادمجان وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج و ۳۵۰ گرم خورش بهمراه حدود ۵۰ گرم گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و قیمه سیب زمینی وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۱۷۹,۱۰۰ تومان
ته چین و قیمه سیب زمینی وی آی پی
حدود ۴۰۰ گرم برنج و ۳۵۰ گرم خورش بهمراه حدود ۵۰ گرم گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ته چین و فسنجان با مرغ وی آی پی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۵۱,۰۰۰
۱۰٪
۲۲۵,۹۰۰ تومان
ته چین و فسنجان با مرغ وی آی پی
وزن حدود ۴۰۰ گرم برنج و حدود ۲۰۰ گرم سینه مرغ بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری
ارتباط با ما
تماس با ما:۰۲۱۳۳۵۰۷۰۰۷

نمادهای الکترونیک
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به غذای انصار می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین