عکس کترینگ انصار

کترینگ انصار با شعار مهربانی با غذای انصار شروع به کار کرد

با این سفارش، مهربانی را بر سر سفره نیازمندان به ارغوان می‌آورید و تمامی درآمد حاصل از آن صرف امور خیریه می‌شود.